Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία

Οι σπουδές ιατρικής στη Ρουμανία είναι μία πολύ καλή επιλογή. Υπάρχουν 3 εξαιρετικά Πανεπιστήμια στη Ρουμανία που προσφέρουν σπουδές ιατρικής:

  • Ιατρικό και Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιο Κάρολ Νταβίλα (Carol Davila University of Medicine & Pharmacy). Βρίσκεται στο Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Το Πανεπιστήμιο είναι συνήθως γνωστό με τη συντομογραφία UMFCD. Πρόκειται για ένα σπουδαίο δημόσιο πανεπιστήμιο επιστημών δημόσιας υγείας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα ιδρύματα του είδους του στη Ρουμανία. Η διεύθυνσή του είναι Bulevardul Eroii Sanitari 8, București 050474, Ρουμανία.
  • Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy. Βρίσκεται στην πόλη Ιάσιο. Το Πανεπιστήμιο εξειδικεύεται στην ιατρική, την οδοντιατρική, τη φαρμακευτική, και τη βιομηχανική και την υγειονομική περίθαλψη. Καλλιεργεί τις παραδόσεις της ελεύθερης και ακαδημαϊκής σκέψης, της δημοκρατίας, της δεοντολογίας και της βιοηθικής, στο πνεύμα της αναγνώρισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.
  • Victor Babes University of Medicine & Pharmacy. Βρίσκεται στην πόλη Τιμισοάρα. Το Πανεπιστήμιο έχει τρεις σχολές, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν αρκετές υποεξειδικεύσεις: Ιατρική Σχολή (Ιατρική, Νοσηλευτική, Κινησιοθεραπεία/ αποθεραπεία, Ακτινολογία, Διατροφή/ Διαιτολογία), Σχολή Οδοντιατρικής και Σχολή Φαρμακευτικής.

Σχολιάστε